تبلیغات

かわいい デコメ絵文字 جـــدول ســفـــارشـــات وب (تـا یـه مدت سـفـارش نـمـیـگـرم) かわいい のデコメ絵文字

   چیزایی که میسازم   موارد مورد نیاز   قیمت
  بنر متحرک هرچند تا عکس  شارژ2هزاری ایرانسل
  بنر ثابت 1 عکس   لوگو+لینک
  صفحه ورودی 1 عکس   15 نظر+لینکیندنم
  آیکون هر چند تا عکس   هر آیکون 3 نظر
  آیکون آدرس بار 1 عکس کوچیک    10 نظر+لینک
   کد موس 1 عکس  لینک+لوگو
قالب موضوعش+عکس   شارژ2هزاری ایرانسل
  بالابر ثابت 1 عکس   3 نظر
  بالا بر متحرک 3 عکس   10 نظر+لوگو+لینک
  کد بارشی موضوعش   50 نظر+لینک+لوگو
  دنبالک موس موضوعش   30 نظر+لینک
  سفارش شکلک موضوعش   شارژ1 هزاری ایرانسل

بـرای سـفارش دادن کـلـیـک کـنـیـد ...